Information

Kartorna uppdateras kontinuerligt varje natt. Creative påbörjar rendering av nya bilder kl 01:00 och beräknas slutföra arbetet innan 02:00. Towny tar sedan över och kör mellan 02:00-04:00.